Feiten over Belgische casinobeveiliging onthuld

5 eenvoudige feiten over Belgische casinobeveiliging beschreven

zijn commitment-punten die de gebruiker in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan verkrijgen met zijn activiteit op STARCASINO. A is een natuurlijke persoon die een juridische band heeft met STARCASINO voor online videogames en gebruik maakt van een of meer diensten van STARCASINO. is een account van een klant die alleen wordt gebruikt om deel te nemen aan de oplossingen van STARCASINO.

De toegankelijkheid en het gebruik van STARCASINO is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door STARCASINO te openen en te gebruiken, stemt elke klant uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk in dat hij/zij evenals hun wettelijke volgelingen gebonden zijn aan deze Voorwaarden.

Deze aanpassing moet door elke gebruiker uitdrukkelijk worden aanvaard. Als een persoon weigert, kan hij niet meer spelen. In dergelijke gevallen kan de gebruiker zijn individuele account sluiten en zijn resterende saldo opnemen. STARCASINO zal zeker geen verantwoordelijkheid dragen in geval van overmacht of in het geval van een technologisch probleem dat niet veroorzaakt werd door STARCASINO.

Onbekende feiten over Belgische casinobeveiliging

Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar woorden/onderwerpen in het enkelvoud wordt ook gebruikt voor het meervoud daarvan. Verwijzingen naar een specifiek geslacht zijn niet-bindend en hebben ook slechts een verhelderend karakter. De titels en ook de onderverdelingen waarvan in deze Voorwaarden gebruik wordt gemaakt, zijn geheel een teken. De inhoud van de bepalingen van deze voorwaarden is op enigerlei wijze te gebruiken, tenzij anders aangegeven.

Gebruikers dienen zich te conformeren aan de toepasselijke Belgische wetgeving. Inschrijving Elke persoon heeft een gebruikersaccount nodig dat bij inschrijving wordt aangemaakt om deel te nemen aan kansspelen.

Om zich aan te melden, moet de klant zeker de identiteitsgegevens invoeren die zullen worden gebruikt om te verifiëren met de Kansspelbetaling of de gebruiker mag spelen: Voornaam Achternaam Geboorteplaats Geboortedatum Nationaal nummer voor Belgische ingezetenen Identificatie nummer voor niet-Belgische inwoners Nationaliteit Adres Geldig e-mailadres Geslacht Contactnummer De gebruiker stemt ermee in en zorgt ervoor dat de identiteitsgegevens die hij gebruikt https://gratorama-casino.be/ voor inschrijving van hem zijn en juist zijn.

Meer over Belgische casinobeveiliging

Achternaam, voornaam, nationaal nummer en geboortedatum zijn verschillende identificatiegegevens voor elke klant en kunnen ook niet worden omgezet na inschrijving, tenzij voldoende bewijs wordt geleverd en alle wijzigingen in deze gegevens met betrekking tot erkenning worden uitgevoerd volgens de wetten van het land van het huis . De persoon is verplicht STARCASINO onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer hij een politiek prominent persoon is, een familielid is van een politiek prominente persoon of wordt erkend als nauw verwant aan een politiek prominente persoon.

Een individu kan slechts één actief individueel account hebben. Als een gebruiker meer dan één klantaccount heeft, zullen deze zeker worden afgesloten zonder voorafgaande waarschuwing. Er worden geen beloningen of kredietbeoordelingen die zijn toegewezen aan een van de gewiste klantaccounts, verplaatst naar de individuele account die blijft. Elke klant die valse gegevens gebruikt om zich te registreren, pleegt identiteitsfraude en zal zeker zijn klantenaccount sluiten zonder voorafgaande waarschuwing.

Met zijn inschrijving geeft de klant aan geen deelnemer te zijn van de Belgische politie, geen rechter, notaris of gerechtsdeurwaarder. Met zijn inschrijving verklaart de gebruiker ook dat hij niet voorkomt in de EPIS-lijst met weggelaten personen van de Belgische Pc Gaming Payment. Bovendien verzekert en verklaart de klant te allen tijde: Dat hij geen beperkte rechtsbevoegdheid heeft.

Enkele ideeën over Belgische casinobeveiliging die u moet weten

Dat hij niet is gecategoriseerd of gediagnosticeerd als een pathologische gokker of als een probleemgokker in het algemeen, en/of is opgenomen (al dan niet vrijwillig) in een database van uitgesloten spelers of probleemgokkers in het algemeen. Dat de fondsen die hij stort op STARCASINO niet de procedures zijn van enige vorm van criminele of illegale activiteit of begin.

Dat hij geen enkele vorm van misdaad zal plegen die direct of indirect zijn STARCASINO-account impliceert. Dat hij geen enkel ander energetisch account heeft bij STARCASINO. Dat hij het recht heeft om een individuele rekening te openen, gerechtigd te zijn om de diensten van STARCASINO te betalen, om deze diensten te gebruiken en ook om deel te nemen aan de geleverde loterijen.

Kredietrapporten op een dergelijke individuele rekening zijn ongeldig. Toegankelijkheid tot STARCASINO De gebruiker verklaart dat hij gewoon zal inloggen op en spelen in zijn zeer

eigen klantaccount.